Jack Stuifbergen (Breedweer): “Meer loon: de nieuwe cao is erkenning voor het vak”

De nieuwe schoonmaakcao: meer loon, hogere eindejaarsuitkering en meer opleidingsbudget. Wie gaat dat betalen? De redactie van Schoonmaakjournaal zwengelde deze discussie zaterdag in haar LinkedIn Group aan. Waren onze verwachtingen: hakken in het zand, veel tegengesputter en budgetmigraine bij schoonmaakondernemers? Stiekem wel. “Ik ben blij met de cao”, reageerde Jack Stuifbergen van Breedweer facilitaire diensten verrassend. “De afspraken over loon, eindejaarsuitkering en opleiding. Dat is pas erkenning voor het vak!”

“Het schoonmaakvak is schitterend mooi vak, dat zwaar wordt ondergewaardeerd. Ik ben ervoor om de discussie te openen, om in te zetten op meer erkenning. Deze nieuwe cao komt meer in mijn richting met meer loon, een hogere eindejaarsuitkering en meer opleidingsbudget. Prachtig! We moeten af van het feit dat schoonmaak de sluitpost is; het moet een onderdeel van de begroting zijn. De afnemer betaalt en waardering dient te gebeuren naar gelang de prestatie.”

Boven het maaiveld
Jack Stuifbergen is directeur-eigenaar van Breedweer. “We verkopen geen schoonmaak, maar impact”, zo introduceerde hij zichzelf tijdens de kick-off van het FM Next Generation platform eind augustus. Samen met enkele andere FM Next Gen’ers gaat hij zich inzetten voor de werkgroep Disruptie, want Jack is bij uitstek iemand die zijn spreekwoordelijke kop boven het maaiveld durft uit te steken.

Dat is pas erkenning!
“Meer loon, een hogere eindejaarsuitkering, 9 ton voor opleidingen. Dat is erkenning! Het is mooi hoe de onderhandelingspartijen eruit zijn gekomen. Het mag voor mij nog wel meer zijn. Schoonmaakmensen werken namelijk snoeihard. Dat mag betaald en gewaardeerd worden. Kijk, hard roepen en niets doen daar hebben we niets aan, maar deze cao draagt bij aan de ontwikkeling van de schoonmaakbranche. Het is een mooie geste. Het maakt het aantrekkelijk voor nieuwe toetreders: mensen willen weer schoonmaakwerk doen. Dat is gunstig voor ons probleem met arbeidskrapte.”

Sociaal hart
Jack vervolgt en laat zijn sociale hart spreken: “In Nederland leven 600.000 huishoudens onder de armoedegrens. Dat zijn zo’n 1 miljoen mensen! Of neem gedetineerden: 4 op 5 vindt geen werk na vrijlating. Of dove of slecht horende mensen: 70% van hen is werkeloos. Als Breedweer zetten we ons maximaal voor hen in. We hebben een mooi uurloon te bieden, we kunnen waarde creëren voor deze doelgroep. We hebben een geweldige dienstverlening te bieden. Hoe? Door waardecreatie. We zijn veel meer dan een schoonmaakbedrijf. Dat laten we onze klanten zien. Schoonmaak speelt steeds meer een belangrijke rol. Door samen te werken in de keten – One FM – kunnen we een efficiëntieslag met leveranciers slaan. Door een verschuiving van ons takenpakket te realiseren, kunnen we onze mensen voor kleine maar belangrijke taken op een kantoor inzetten. Bijvoorbeeld de koffieautomaat of printer vullen of een kleine reparatie uitvoeren. Gebruik ze daarvoor.”

Zelf je broek ophouden
“Parttime werken is schering en inslag. Door schoonmaakmensen meer taken te geven en dus meer tijd, komen we tot onze primaire doelstelling: iedereen z’n eigen loon verdienen. Zelf je broek op kunnen houden. De stijgingen in loon en eindejaarsuitkering zijn dus een goede ontwikkeling. En gaan afnemers klagen? Dat interesseert me geen bal. Het levert een mooie discussie op, die ik graag aan ga.”