Ledenvergadering OSB over cao akkoord op 17 januari 2019

Donderdag 20 december 2018 bereikten werkgeversorganisatie OSB en vakbonden CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak overeenstemming over een nieuwe cao schoonmaak. Naar aanleiding van het cao onderhandelingsakkoord organiseert OSB op 17 januari 2019 een extra algemene ledenvergadering te Utrecht.

Tijdens de extra vergadering staat het onderhandelingsakkoord centraal. Deze wordt door de werkgeversorganisatie toelicht en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De vergadering vindt plaats bij Mereveld (Mereveldseweg 9, 3585 LH) in Utrecht. De ontvangst is vanaf 12.30 uur met een lunch. De vergadering start om 13.30 uur. Via ledennet kunnen leden van OSB zich aanmelden.

Loonsverhoging per 1 januari 2019

Vooruitlopend op de ledenvergadering heeft de brancheorganisatie de lonen gepubliceerd die met ingang van 1 januari 2019 van toepassing zijn, mits de leden akkoord gaan met het cao-onderhandelingsakkoord. In het onderhandelingsakkoord is een loonsverhoging van in totaal 7,5 procent afgesproken, verdeeld over de looptijd van 2,5 jaar. Hieronder een overzicht van de loonsverhogingen:

  • 2% per 1-1-2019
  • 1% per 1-7-2019
  • 1% per 1-1-2020
  • 2% per 1-7-2020
  • 1,5% per 1-6 2021