Minister positief: ook schoonmaak is een vitale beroepsgroep!

Op de lijst van vitale beroepsgroepen die vandaag door de overheid werd geactualiseerd staat nog niet de expliciete vermelding van de schoonmaker. Dat heeft geleid tot direct contact tussen OSB en Minister Bruins van VWS. De Minister heeft inmiddels positief gereageerd en vindt dat de schoonmaak ook moet worden aangemerkt als een vitale beroepsgroep tijdens de uitbraak van het coronavirus.

OSB vindt deze bevestiging belangrijk en benadrukt dat de schoonmakers een structurele en cruciale rol vervullen voor de genoemde beroepsgroepen en sectoren.

De schoonmaaksector heeft een wezenlijk belangrijke verantwoordelijkheid aan de preventieve kant met zorg voor juiste hygiëne, schoonmaak en voorlichting aan organisaties en medewerkers. De schoonmaker is daarmee cruciaal voor de preventie maar ook het curatief voorkomen of verwijderen van het coronavirus en dus voor de borging van de continuïteit van de bedrijfsprocessen in de diverse vitale beroepsgroepen.

Dit geldt zeker voor sectoren als de zorg, kinderopvang, onderwijs, vervoer en voedselproductie etc. Juist in deze sectoren en de toeleveranciers daarvan moet de komende periode stevig worden gefocust en zal een forse extra inzet van personeel nodig zijn. Deze brede verantwoordelijkheid wil de gehele schoonmaaksector ook nemen en daarom is het ook van het grootste belang dat de inzet van onze gehele branche blijvend kan worden gegarandeerd. Met de positieve reactie van de Minister dat de schoonmaakbranche wordt erkend als vitale beroepsgroep, wordt dit nu in belangrijke mate geborgd. OSB gaat ervan uit dat deze erkenning nu snel wordt geformaliseerd.