Inspectie SZW deelt forse boete uit aan Amsterdams schoonmaakbedrijf

Een Amsterdams schoonmaakbedrijf heeft van de Inspectie SZW meerdere boetes gekregen. In totaal bedraagt de boete € 51.250,-. De schoonmakers van dit bedrijf maken te lange werkdagen en/of worden onderbetaald. Ook liet het bedrijf twee mensen werken die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Foto: © Inspectie SZW

Door de Inspectie SZW, de IND, de Belastingdienst, het UWV en de gemeente Amsterdam is een gezamenlijke controle gedaan in hotels naar de werkomstandigheden van onder meer de schoonmakers. Het nu beboete schoonmaakbedrijf leverde onder meer de schoonmakers aan de hotels. In diverse hotels liet het schoonmaakbedrijf twee vreemdelingen werken. Omdat er geen tewerkstellingsvergunningen waren afgegeven voor deze vreemdelingen, heeft het schoonmaakbedrijf de Wet arbeid vreemdelingen overtreden en wordt een boete van € 16.000,- opgelegd. Ook de hotels waar de vreemdelingen arbeid verrichtten worden hiervoor beboet.

Ook constateerde de Inspectie SZW dat sprake was van onderbetaling van twee werknemers en dat het minimumloon aan vier andere werknemers niet giraal werd uitbetaald. Daarnaast kon het schoonmaakbedrijf voor één werknemer niet met bescheiden aantonen hoeveel loon en vakantiebijslag waren uitbetaald en hoeveel uren deze werknemer had gewerkt. Hierdoor kon de Inspectie SZW niet vaststellen of de werknemer het minimumloon had ontvangen. Dit zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waarvoor het schoonmaakbedrijf een totale boete van € 20.250,- krijgt opgelegd.

Tot slot kreeg het bedrijf een boete van € 15.000,-, omdat het bedrijf geen deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden voerde. Hierdoor was het toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet niet mogelijk.

UWV
Tijdens de inspectie is één persoon ervandoor gegaan. Na onderzoek van UWV bleek dat hij een WIA uitkering heeft en al geruime tijd zwart aan het werk was voor het schoonmaakbedrijf, volgens de werkroosters minimaal vanaf oktober 2017. Dit had hij niet doorgegeven aan UWV. De klant heeft een flinke terugvordering (€ 11.000,-) plus een boete van € 5.500,- ontvangen van UWV.

Belastingdienst
De Belastingdienst heeft inmiddels naheffings- en navorderingsaanslagen opgelegd voor ruim drie miljoen euro, waarvan een half miljoen direct is geïncasseerd. Verder is er beslag gelegd op de bankrekeningen en op de openstaande vorderingen bij een groot deel van de opdrachtgevers.

OSB: bedrijf niet bij ons aangesloten
OSB reageert op de constateringen via haar eigen website: “OSB vindt het belangrijk dat Inspectie SZW controles uitvoert in de schoonmaakbranche. De brancheorganisatie zet zich in om misstanden te voorkomen. Daarin zijn belangrijke stappen gezet. Vanuit OSB ondersteunen we de bedrijven en geven advies. Blijvende aandacht is hiervoor nodig. Het is van belang dat de Inspectie gerichte controles op misstanden blijft uitvoeren in de sector. OSB en Inspectie SZW zijn regelmatig met elkaar in gesprek over de controles, de communicatie daarover en preventieve maatregelen. Het beboete bedrijf is niet bij OSB aangesloten.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *