Help het eigen bedrijf vooruit door deelname aan cao-projecten

OSB roept ondernemers op deel te nemen aan projecten die zijn afgesproken in het kader van de cao. Dat kan op verschillende manieren, van het zitting nemen in een klankbordgroep tot actieve deelname aan een projectgroep. Bedrijven en hun medewerkers hebben er zelf baat bij en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een gezondere bedrijfstak. Dat is weer positief voor bijvoorbeeld het werven van nieuwe arbeidskrachten. Het mes snijdt tegelijkertijd aan verschillende kanten.

Tijdens de cao-onderhandelingen zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over het starten van een aantal projecten om vraagstukken in de schoonmaaksector aan te pakken. Dat is in het belang voor zowel werkgevers als werknemers. Denk onder meer aan:

  • gezond doorwerken tot aan het pensioen
  • verantwoord werken in volcontinu-diensten
  • terugdringen van ziekteverzuim
  • omgang met personeel bij contractswisseling
  • gezonde relaties tussen werkgever en werknemer
  • ontwikkeling van medewerkers via opleidingen

De projecten hebben tot doel concrete knelpunten aan te pakken en tegelijkertijd ervaring op te doen hoe dat het beste kan gebeuren.
Doe mee! Dat is de enige mogelijkheid op kans van slagen. Blijf niet hangen in de problematiek, maar werk actief mee aan oplossingen. U helpt uw eigen bedrijf, uw eigen medewerkers én de bedrijfstak ermee.