Vonnis Hoge Raad: einde aan slapende dienstverbanden

Met een vonnis van de Hoge Raad op vrijdag 8 november 2019 komt een einde aan de zogenaamde slapende dienstverbanden. Dit zijn langdurig zieke werknemers die door werkgevers na twee jaar loondoorbetaling in dienst zijn gehouden om te voorkomen dat transitievergoeding moest worden betaald. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat deze ‘constructie’ om de transitievergoeding te omzeilen, niet past bij ‘goed werkgeverschap’ en daarom niet meer is toegestaan. Daarbij speelt mee dat vanaf april 2020 de compensatieregeling in werking treedt. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV en voorziet in compensatie van door de werkgevers uitbetaalde transitievergoeding bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Daarom oordeelt de Hoge Raad nu dat als langdurige zieke werknemers om ontslag vragen, de werkgever dat ontslag ook moet verlenen met de daarbij behorende transitievergoeding.

Werkgevers betreuren de uitspraak van de Hoge Raad mede omdat bedrijven nu opdraaien voor een forse kostenpost die pas later wordt gecompenseerd. Bedrijven kunnen hierdoor ernstig in de financiële problemen komen. Van werknemerskant wordt verheugd gereageerd en vakbond CNV heeft al aangekondigd werkgevers dringend te gaan aansporen om nog voor het einde van het jaar een einde te maken aan alle slapende dienstverbanden.

OSB gaat zo spoedig mogelijk in overleg met de bedrijven om te bezien wat de impact is van de uitspraak van de Hoge Raad voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.