OSB Verzuimdesk voorbeeldcasus 19: Wachten op Deskundigen Oordeel

“Een medewerker is van mening dat de bedrijfsarts geen goede conclusies heeft getrokken en weigert te re-integreren. De werkgever heeft daarom een loonopschorting doorgevoerd en een Deskundigen Oordeel bij het UWV aangevraagd. Dit oordeel laat alleen lang op zich wachten en de werkgever vraagt zich af wat een volgende stap in de activering van de werknemer kan zijn. Wat kan de werkgever in de tussentijd doen?”

In deze situatie heb je als werkgever niet veel mogelijkheden meer.  De juist stappen zijn al ondernomen (loonopschorting). Dit houdt in dat het salaris van een medewerker is stopgezet totdat hij zijn reintegratie-activiteiten hervat. Het is mogelijk om over te gaan op een loonstop om op die manier de werknemer te activeren. Dit is te overwegen, maar wordt alleen in uiterste situaties geadviseerd. Dat wil zeggen dat de werkgever overtuigd moet zijn van diens gelijk en er daadwerkelijk alles aan heeft gedaan om de werknemer te activeren.