Whitepaper ‘Duurzame vloer’ over vloerbedekking gepubliceerd

Verschillende ketenpartijen, waaronder OSB, Modint en VSR hebben het whitepaper ‘Duurzame Vloer’ ontwikkeld. In de brochure is de beschikbare actuele kennis en ervaring op het gebied van professioneel omgaan met vloerbedekkingen gebundeld en samengebracht. De focus ligt op de textiele vloerbedekking, als grootste vloerbedekker in de zakelijke markt.

De opstellers willen met de whitepaper de kennis over tapijt, waaronder het belang van dagelijkse schoonmaak en periodiek onderhoud, in de gehele keten optimaliseren.

In de whitepaper komen o.a. de diverse soorten vloerbedekking schematisch in beeld en wordt aangegeven was de meest gebruikelijke gebruikstoepassingen zijn van de verscheidene soorten. Ook is er aandacht voor het belang van de dagelijkse schoonmaak en periodiek onderhoud. Middels een handig stroomschema worden de aanbevolen schoonmaakmethodes en reinigingsmiddelen per vloersoort uitgelegd.

Whitepaper Duurzame Vloer downloaden

Het kennisdocument is gratis te raadplegen via de website van VSR. Download whitepaper ‘Duurzame Vloer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *