Commerciële dienstverleners doen beroep op solidariteit

Overheidsinstellingen en andere grote opdrachtgevers geven in de praktijk vaak geen gehoor aan de oproep van het kabinet om contractafspraken met commerciële dienstverleners zoveel mogelijk door te laten gaan. De ‘onderlinge solidariteit’ waartoe het kabinet heeft opgeroepen wordt niet overal ‘gevoeld’. Dit schrijven de brancheorganisaties voor beveiliging (Nederlandse Veiligheidsbranche), contractcatering (Veneca) en schoonmaak (OSB) in een brief aan minister-president Rutte, VNO-NCW en MKB-Nederland.

“We doen hierbij dan ook een dringende beroep op u om nogmaals publiekelijk te benadrukken dat overheden, bedrijfsleven, werkgevers en werknemers hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om zo veel mogelijk draaiende bedrijven in stand te houden”, aldus de drie brancheverenigingen. Zij zeggen van hun lid-ondernemingen veel signalen te krijgen dat opdrachtgevers het niet zo nauw nemen met de solidariteit met hun dienstverleners. Zo wordt bij verschillende overheidsinstellingen (en semi-overheidsinstellingen) de dienstverlening eenzijdig en per direct afgeschaald naar nul, zonder overbruggingsafspraken. Grote particuliere opdrachtgevers zoeken in overleg met de overheid naar een oplossing voor hun eigen terugval in omzet. Bij de keuze van oplossingen zouden ze echter hun toeleveranciers mee moeten nemen, zo vinden de drie brancheverenigingen.


Verder signaleren de commerciële dienstverleners dat nogal wat opdrachtgevers eenzijdig de betaling van facturen opschorten, betaaltermijnen verlengen, dienstverleners dwingen tot lagere tarieven (“terwijl ze weten dat die ruimte er bij de andere partij niet is, bijvoorbeeld vanwege cao’s”) en contracten met een onterecht beroep op overmacht opzeggen. “Dit eenzijdig handelen door opdrachtgevers leidt ertoe dat onze bedrijven een nog veel groter probleem hebben in hun liquiditeit.”

De Nederlandse Veiligheidsbranche, Veneca en OSB roepen hun eigen leden, maar ook opdrachtgevers (overheid en bedrijfsleven) op om tijdens de coronacrisis het volgende te doen:

  • Houd je aan je afspraken met je opdrachtgevers en je onderaannemers;
  • Ga niet het economisch verkeer eenzijdig stil leggen, door geen rekeningen meer te betalen of diensten zomaar tot nul af te schalen;
  • Respecteer de afspraken binnen een sector en vermijdt oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld door willens en wetens stunt-tarieven uit te vragen of te honoreren die niet passen bij de markt;
  • Ga met elkaar in gesprek wat een oplossing voor deze periode kan zijn.

De Nederlandse Veiligheidsbranche, OSB en Veneca vormen samen het Platform Commerciële Dienstverlening.