De Nationale Schoonmaak Golfdag


De Nationale Schoonmaak Golfdag is een netwerkevenement voor organisaties uit de schoonmaakbranche. Op sportieve wijze en een informele sfeer worden nieuwe contacten gelegd en bestaande versterkt. Van landelijke tot regionale schoonmaakdienstverleners en van intermediairs tot brancheorganisaties.

Directie en management uit de schoonmaaksector zijn dinsdag 17 september welkom op de golfbaan Haverleij te Den Bosch. Beginners kunnen deelnemen aan een (master) clinic. De volledige agenda treft u hier. Na de inschrijving wordt u verder geïn